Teší nás, že ste Vaše virtuálne kroky nasmerovali práve k nám. Súkromná materská škola TatraKUK už od roku 2011 prináša rodičom a ich deťom pocit spokojnosti, šťastia a dôvery. 

Naša materská škola TatraKUK je miestom, kde Vaše dieťa môže

  • napredovať individuálnym tempom
  • byť v kontakte s okolitou prírodou
  • zapájať sa do podnetných, veku prispôsobených aktivít
  • objavovať a skúmať
  • prezentovať svoj názor
  • premýšľať
  • dôverovať
  • rásť

Ponúkame kvalitný školský vzdelávací program Zvedavček a Športovček. Oblasť Zvedavček je zameraná najmä na rozvoj myslenia detí, hľadania riešení rôznych problémových situácií aj za cenu chýb a omylov, ktoré sú v tomto procese vítané a prirodzené. Sústredíme sa na rozvoj reči, slovnej zásoby, schopnosti argumentovať a obhajovať svoje stanovisko, ale nezabúdame aj na empatiu, vcítenie sa do pocitov a myslenia druhých ľudí. V mnohých aktivitách využívame konštruktivistické metódy, ktorých základom je objavovanie poznatkov samotnými deťmi. Stretnutie s Hejného metódou nasmerovalo vzdelávanie v našej materskej škole k tomu, aby sme pochopili, že deti sú schopné poznatky objaviť samé, ako aj to, že učiteľ nie je nositeľom múdrosti. 


Informácie o Súkromnej materskej škole TatraKUK nájdete aj na verejnej facebookovej stránke https://www.facebook.com/TatraKUK/

Rodičia detí navštevujúcich Súkromnú MŠ TatraKUK nájdi informácie o denných aktivitách, aktuálne informácie a fotodokumentáciu tu https://www.facebook.com/groups/tatrakuk/

 

Vitajte u nás!