6:45 – 8:00 TatraKUKáči sa schádzajú
8:00 – 8:45 hry, cvičenie BUBO
8:45 – 9:15 TatraKUKáči desiatujú
9:15 – 10:30 TatraKUKáči pracujú
10:30–11:30 TatraKUKáči sú vonku
11:30–12:30 TatraKUKáči obedujú
12:30–15:00 TatraKUKáči oddychujú, olovrantujú
14:00–15:30  krúžková činnosť,vzdelávacie aktivity
15:30– 16:45     hry, pobyt vonku