O Vaše deti sa v Súkromnej MŠ TatraKUK starajú učiteľky vzdelané v oblasti predprimárneho vzdelávania. Nie sú to však len učiteľky - profesionálky. Dbáme aj o osobnostné charakteristiky, ktoré sú nemenej dôležité, ako vzdelanie, či prax. Úprimný vzťah k deťom, kreativita, osobné nasadenie, chuť neustále sa vzdelávať a pozitívne nastavenie  tvoria základné požiadavky na pedagógov našej materskej školy. Dôraz kladieme na dlhodobo stabilný kolektív, ktorý tvorí fungujúci a navzájom dopĺňajúci sa celok.

V našom tíme nájdete špecialistky na:

  • Hejného metódu
  • Anglický jazyk
  • Enviromentálne vzdelávanie
  • Výtvarnú tvorbu
  • Severskú chôdzu