Súkromná materská škola TatraKUK bola zaradená do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky od 1.9.2013. Vznikla transformáciou Detského centra TatraKUK, ktoré v Ružomberku fungovalo od 1.6. 2011. V Detskom centre TatraKUK fungovala jedna trieda s pätnástimi vekovo zmiešanými detí. Po dvoch rokoch sa záujem o umiestnenie detí už v Súkromnej materskej škole zvýšil a otvorili sme ďalšiu triedu. Spolu do SMŠ TatraKUK chodilo 30 detí rozdelených po 15 v dvoch triedach.

Do roku 2019 bola Súkromná materská škola TatraKUK dvoj triedna. V rokoch 2017, 2018 a 2019 sa zápisu do našej materskej školy opakovane zúčastnilo viac detí, ako bolo možné prijať. Leto 2019 sa nieslo v znamení stavebného ruchu a SMŠ TatraKUK svoje priestory rozšírila a pribudla nám tretia trieda. Od septembra 2019 má teda Súkromná MŠ TatraKUK tri triedy, spolu pre 46 detí. V dvoch triedach je maximálne kapacita detí 15, v jednej 16.

Priestory, ktoré deti využívajú sú príjemné, presvetlené veľkými oknami. Stravujú sa v samostatnej jedálni. Deti vedieme k sebaobsluhe pri stolovaní.  Herne sú prispôsobené potrebám detí, každá je vybavená interaktívnou tabuľou. Spálne sú oddelené od herní. Predškoláci, ktorí už spať nepotrebujú po krátkom oddychu trávia popoludnie rôznymi kľudovými aktivitami, prípadne pobytom vonku. Vonku majú deti k dispozícii dva samostatné zatrávnené dvory s preliezkami a jedno ihrisko s tvrdým povrchom.

Materská škola prijíma po konzultácii s rodičmi a následnej dohode aj deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami. 

Ak uvažujete o tom, že aj z Vášho dieťatka by mohol byť TatraKUKáč, dohodnite si stretnutie s riaditeľkou už v priebehu školského roka.