Zápis do Súkromnej materskej školy TatraKUK na školský rok 2020/2021


Zápis sa uskutoční od 1. mája do 31. júna 2020 v priestoroch Súkromnej materskej školy TatraKUK po predchádzajúcom telefonickom dohovore s riaditeľkou školy.


Prijať je možné dieťa od dovŕšených 2 rokov. Prednostne budú prijaté deti, ktoré majú rok pred nastúpením na povinnú školskú dochádzku a súrodenci detí zapísaných v SMŠ TatraKUK.


K zápisu je potrebné priniesť už vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Súkromnej MŠ TatraKUK, ktorú si môžete vytlačiť TU. Nezabudnite na potvrdenie Žiadosti pediatrom. 


Spolu to zvládneme: ak máte pocit, že Vaša finančná situácia, možno aj kvôli pandémii koronavírusu a jej dopadom na ekonomiku neumožňuje uhrádzať stanovený poplatok za našu SMŠ TatraKUK, ponúkame Vám zľavu  z mesačného poplatku  (predškoláci 50euro/mesiac, deti od 3 do 6 rokov 75euro/mesiac)


Ostávajú nám voľné: 4 miesta :-)


V prípade, že po termíne zápisu ostanú voľné kapacity, je možné dieťatko zapísať aj neskôr. O tejto možnosti sa kedykoľvek, aj v priebehu školského roka informujte telefonicky na čísle 0902/507232